ISBT128:db
Välkommen till databasen för ISBT128-koder i Sverige.

I förteckningen Svenska koder listas alla internationella och nationella ISBT 128 koder som är, eller varit, i bruk i Sverige.

Internationella koder inleds med

 • E för blodkomponenter
 • S för HSC-komponenter
 • X för övriga blodkomponenter (inkl plasmaläkemedel, radioaktivt märkta blodkomponenter)
 • T för vävnader
 • V för ögonvävnader
 • M för bröstmjölk
 • N för organ
 • R för könsceller
 • W för fekal mikrobiota

Nationella koder inleds med

 • D för blodkomponenter
 • C för HSC-komponenter